پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):
تمدید مذاکرات را به نفع جریان مذاکرات نمی دانیم ولی بهرحال اسیر زمان نیستیم، اگر به ۱۶ تیر و به آنچه مورد خاص ما در چارچوبهای تعیین شده و خطوط قرمز برسیم توافق خواهیم کرد و اگر به آن نرسیم توافق نخواهیم داشت و ترجیح می دهیم که دست خالی به تهران برگردیم تا اینکه بخواهیم یک توافق بد بیاوریم.
عراقچی: تمدید مذاکرات کار خوبی نیست، اما.../ لحتمالاً ظرف 2 روز آینده متون آماده می‌شود/ اگر لازم باشد مجددا مذاکرات را تمدید می کنیم/  در روز توافق همه تحریمها لغو خواهد شد
عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: فضای مذاکرات بسیار جدی و بحثها بسیار فشرده است و هر چه به روزها و مراحل اخر نزدیک می شویم بحث ها نیز جدی تر می شود.سیدعباس عراقچی با بیان اینکه نزدیک به ماه و نیم بطور مستمر بحثهای کارشناسی ادامه داشته است افزود: ما هم در ۲۰ روز اخیر دراینجا مستقر شدیم و در مراحل پایانی مذاکرات در سطح بالایی در سطوح سیاسی ادامه دارد.وی گفت: مقیدیم این تلاشها را به انجام برسانیم و به توافق برسیم و فکر نمی کنم طولانی شدن مذاکرات مثبت باشد اما به هر حال در پی توافق خوب و سازنده ایم که خواسته ها و منافع ما را تامین کند.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: آنچه در لوزان مطرح شد به هیچ وجه توافق نبود بلکه شامل راه حلهایی برای بررسی مسائل بود که البته در باره همه مسائل هم نبود و در ادامه مشخص شد که برخی راه حل ها در بیانیه لوزان باید تغییر کند و در برخی موارد باید جزییات بیشتری بررسی شود تا پس از توافق بصورت متن بیاید.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: طرفهای مقابل ما نیز همین برداشت را دارندکه لوزان مرحله ای از توافق نیست و مجموعه ای از راه حلهاست.

سید عباس عراقچی در ادامه سخنانش در برنامه نگاه ۱ شبکه اول سیما افزود: حتی در بخشی از موضوعات در لوزان راه حلهایی پیدا نشد و قرار شد بحث ادامه پیدا کند بنا بر این کاری که اکنون انجام می دهیم در یک مرحله رسیدن به یک توافق با همه جزئیات است.

وی گفت: توافق نهایی ما یک متن حدود ۲۰ صفحه با ۵ ضمیمه مختلف است و هر زمینه تا حدود ۲۵ صفحه دارد بطوریکه در مجموع توافق با ضمائمش حدود ۷۰ تا ۸۰ صفحه خواهد بود.

عراقچی افزود: تمام جزئیات در متن اصلی و در ضمیمه ها باید مورد دقت قرار بگیرد بطوریکه در مورد بعضی از آنها حتی در مورد یک کلمه ساعتها مذاکره شده است و کارشناسان حقوقی به دقت هر کلمه و همه موضوعات را از همه ابعاد بررسی می کنند بخصوص در حوزه تحریمها که مسائل حقوقی بسیار پیچیده ای وجود دارد.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای اظهار داشت: در بخش فنی هم که مسائل پیچیدگی خودش را دارد کارشناسان سازمان انرژی اتمی حضور دارند و خود آقای صالحی در برخی موضوعات دخالتهای مستقیم دارد.

عراقچی با بیان اینکه جلسات در روزهای آخر بطور فشرده و مستمر ادامه دارد گفت: در مجموع فضا فضایی جدی است نه مثبت است و نه منفی و همه طرفها عزم رسیدن به توافق را دارند.

وی افزود: همه طرفها از جمله ما به دنبال توافق خوبی هستیم که در آن خواسته ها ، اصول ، چارچوب و خطوط قرمز ما رعایت شده باشد و ما را به اهدافی که داریم برساند و در این صورت است که ما به توافق رضایت خواهیم داد.

عراقچی گفت: موارد مذاکره ابتدا در جلسات کارشناسی بحث می شود و کارشناسان تا هر جا بتوانند این متون را تنظیم و موارد اختلافی را مشخص می کنند تا دیدگاهها به هم نزدیکتر شود و به نقطه ای برسد که متن اصلی یا ضمائم به مرحله ای برسد که تصمیم گیری در خصوص موارد اختلافی به سطح بالاتری برسد و سپس به سطح معاونان منتقل شود.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: ما مدتی است که این کار شروع کرده ایم و معاونان خیلی وقت است که روی بعضی از متون مثل متن اصلی کار می کنند و بقیه متنهای کارشناسی به غیر از یک متن به مرحله ای رسیده که اکنون در سطح معاونان است و البته کارشناسان همچنان در کنار معاونان حضور دارند.

عراقچی تاکید کرد: تا بتوانیم فاصله ها ،‌ اختلافات و پرانتزها را کم می کنیم به هر حال ممکن است در هر متن چند پرانتز باقی بماند که در اخر به یک مرحله بالاتر می رود و وزرا آنرا مستقیم بررسی و در مورد آنها تصمیم گیری می کنند.

وی گفت: اکنون در روزهای آخر مسائل مختلفی بررسی و پرانتزها کم می شود تا مواردی اختلافی کمتر شود که البته در بعضی از اسناد جلوتر و در بعضی عقبتر هستیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان اضافه کرد: هیچکدام از متون اصلی یا ضمائم هنوز تمام و نهایی نشده و برخی تقریباً‌ در شرف نهایی شدن است و برخی نیز فاصله دارد.

عراقچی گفت: جلسات فشرده و پی در پی ادامه و همزمان جلسات فنی ، حقوقی و سیاسی جریان دارد و هر روز یک بار در سطح وزرا جلسه تشکیل می شود و وزرا کار معاونان و کارشناسان را مرور و برای ادامه کار تصمیم گیری و برنامه ریزی می کنند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: در مورد اصل همزمانی اقدامات طرفها هنوز به راه حل نرسیده ایم.

سید عباس عراقچی افزود: در خصوص ۴ تا ۵ مورد هنوز بحث هایی وجود دارد که یکی از آنها بحث همزمانی یا متناظر بودن اقدامات طرفها در موضوع لغو تحریمهاست.

وی درخصوص روند مذاکرات هسته ای گفت: ممکن است در طی دو تا سه روز آینده متن ها در سطح معاونان نهایی شود و فقط مواردی بماند که وزرا تصمیم گیری نهایی را انجام دهند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای خاطر نشان کرد: فکر نمی کنیم که تمدید مذاکرات کار خوبی باشد و به نفع اهداف ما باشد اما اگر لازم باشد این کار را انجام خواهیم داد و اجازه نمی دهیم که زمان برای ما تصمیم بگیرد.

عراقچی گفت: آنچه که برای ما تصمیم می گیرد، اصول و چارچوب های مورد نظر ماست که توسط بالاترین سطوح کشور طراحی و ابلاغ شده است و ما در آن چارچوب حرکت می کنیم.

وی تأکید کرد: وقتی به این چارچوب ها رسیدیم می توانیم بگوییم که یک توافق خوب داریم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: وقتی به این چارچوب ها نرسیدیم توافق مورد نظر ما نخواهد بود و قطعاً مذاکرات با یک توافقی که از نظر ما توافق خوب نباشد پایان نخواهد پذیرفت.

سید عباس عراقچی در خصوص اختلافات باقیمانده گفت: هیچ وقت در مذاکرات در چند روز گذشته که منجر به تمدید شد، نهایتاً به این اندازه جلو نرفته بودیم که وارد نگارش متن شویم و این موضوع هیچگاه تا این اندازه به مراحل پایانی نزدیک نشده بود.

وی تصریح کرد: برای بسیاری از مسائل کلان راه حل پیدا که برخی از آنها در لوزان انجام شد و برخی دیگر بعد از آن و مابقی در حال کار و مسائلی هم است که دیدگاههایی وجود دارد و احتمال توافق وجود دارد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای خاطر نشان ساخت: بعضی از مسائل هم است که در خصوص آنها هنوز راه حلی وجود ندارد و روی آنها کار و ایده های مختلف معرفی می شود ولی هنوز به ایده ای که بتواند آن موضوع را حل کند نرسیده ایم.

وی با اشاره به بحث تحریم ها اضافه کرد: در این بحث بسیاری از موارد حل شده ولی هنوز ۴ تا ۵ موضوع عمده وجود دارد مثل مسئله همزمانی یا متناظر بودن اقدامات طرفها که هنوز داریم کار می کنیم.

عراقچی افزود: یک مشکل فنی خاص این وسط وجود دارد، کاری که ما باید انجام دهید از نظر فنی دو تا سه ماه طول می کشد و کاری که آنها انجام باید بدهند، از نظر فنی زمان بر نیست و یک دستوری است که صادر می شود و قطعنامه ای است که طی آن قطعنامه ها لغو می شود.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای اظهار داشت: این دو مسئله از لحاظ زمانی همزمان کردنش یک معضلی است که راه حل هایی پیشنهاد شده از دو طرف ولی این اصل برای ما مهم است، هر طرف می خواهد اقدامات خود را زمانی انجام دهد که اقدامات متقابل انجام شده باشد و امیدواریم که به راه حل های مقبولی در این زمینه و اصل متناظر بودن این قضیه برسیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: یکی از دستاوردهای این دور از مذاکرات تثبیت برنامه هسته ای ایران و غنی سازی در شورای امنیت است که تنها برای معدودی از کشورها تا به حال انجام شده است.

سید عباس عراقچی افزود: در حوزه هسته ای بعضی از موضوعات مهم باقی مانده است.

وی گفت: خیلی از مسائل جزئی تر و برخی از مسائل کلان راه حل برایشان پیدا و نگارش شده است.

عراقچی خاطر نشان ساخت: یکی از موضوعات مطرح شده در بحث هسته ای ، تحقیق و توسعه است، این موضوع کلانش مورد توافق واقع شده است و همانطوری که بعد از لوزان اعلام شد، تحقیق و توسعه ما در خصوص ماشین های پیشرفته سانتریفیوژ به هیچ وجه متوقف نمی شود و کار روی پیشرفته ترین ماشین های ما که ماشین IR8 و بعد IR6 و IR5 و IR4 است ادامه پیدا می کند.

وی ادامه داد: یک مقدار بحث زمان بندی و پیشرفت کار در بحث تحقیق و توسعه هنوز مورد مذاکره است.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای تصریح کرد: تحقیق و توسعه و کلان آن در صنعت هسته ای ما هیچ محدودیتی ندارد و محدودیت ها فقط مربوط به تحقیق و توسعه روی ماشین های سانتریفیوژ است و روی این ماشین ها با توجه به توافقی که انجام شد تحقیق و توسعه ادامه پیدا کرد و ما از این جهت مشکلی نداریم.

وی افزود: بعد از تنظیم جزئیات در این موضوع، از این موضوع هم به همان مشکلی که مطلوب نظر ماست فارغ خواهیم شد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای با اشاره به ضمیمه مهم دیگر در متن توافق تأکید کرد: این ضمیمه به همکاریهای صلح آمیز هسته ای با ایران مربوط می شود که مجموعه ای از حوزه های مربوط به همکاریهای هسته ای مشخص می شود و در آن کشورهای ۱+۵ و کشورهای دیگر در این حوزه ها با ایران وارد همکاری خواهند شد.

وی اظهار داشت: بحث رآکتورهای قدرتی، نیروگاهها ، رآکتورهای تحقیقاتی ، آب شیرین کن ها ، همکاریهای هسته ای در حوزه های پزشکی ، کشاورزی و غیره از جمله این موارد است.

عراقچی خاطر نشان کرد: این موضوع از این جهت اهمیت دارد که برنامه هسته ای ما از یک برنامه غیرقانونی از نظر شورای امنیت تبدیل می شود به یک برنامه قانونی از نظر این شورا و البته دیگر کشورها و آنها تشویق می شوند با این برنامه همکاری کنند.

وی افزود: شناسایی برنامه هسته ای ایران در شورای امنیت تثبیت شده است و این برنامه شامل غنی سازی هم هست.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای تأکید کرد: این مورد چیزی است که برای تعداد معدودی از کشورها رخ داده که توانسته اند به برنامه هسته ای مورد شناسایی بین المللی رسیده باشند و این یکی از دستاوردهای خوب این دوره از مذاکرات است.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: تمدید مذاکرات گزینه مطلوب هیچیک از طرفها نیست و برای همین تمام همت ما این است که در همین دوره از مذاکرات کار به انجام برسد.

سید عباس عراقچی افزود: من هنوز نمی توانم با صراحت بگویم که ان اتفاق می افتد یا نه و هنوز از نظر موضوعات مذاکراتی در مرحله ای نیستیم که بگوییم این توافق حتماً‌ رخ خواهد داد.

وی اظهار داشت: ما تمدید مذاکرات را به نفع جریان مذاکرات نمی دانیم ولی بهرحال اسیر زمان نیستیم، اگر به ۱۶ تیر و به آنچه مورد خاص ما در چارچوبهای تعیین شده و خطوط قرمز برسیم توافق خواهیم کرد و اگر به آن نرسیم توافق نخواهیم داشت و ترجیح می دهیم که دست خالی به تهران برگردیم تا اینکه بخواهیم یک توافق بد بیاوریم.

عراقچی افزود: اگر طرفهای مقابل ما آمادگی داشته باشند ما آمادگی حضور و ادامه کار در وین را داریم.

وی گفت: اگر ما به توافق برسیم و بتوانیم مجموعه ای از اسنادی را وجود دارد نهایی بکنیم و مورد موافقت همه طرفهای مذاکره کننده قرار بگیرد این سؤال مطرح است که آیا با رسیدن به این نقطه می توانیم بگوییم توافق داریم؟ جواب این سؤال منفی است، یعنی تا زمانی که مراحل قانونی مربوط در داخل کشورها طی شود توافق نداریم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: البته این مراحل قانونی در هر کشوری متفاوت است مثلاً در آمریکا کنگره از دولت خواسته است توافق را به کنگره بفرستد تا آن را بررسی و درباره آن رأی گیری کنند.

عراقچی گفت: مجلس شورای اسلامی نیز در مصوبه اخیر خود خواسته است وقتی توافق به انجام رسید برای بررسی به مجلس ارائه شود.

وی اضافه کرد: بنابر این ممکن است در ۱۶ تیر به یک جمع بندی از توافق برسیم اما هنوز توافقی نداریم تا اینکه روال قانونی موجود در کشورها انجام شود و پس از آن روال است که دولت ها اعلام می کنند که ما مراحل را طی کرده ایم و آمادگی توافق را داریم.

عراقچی گفت: در این موقع است که در یک روز مشخص اعلام خواهد شد که توافق بدست آمده است .

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای ادامه داد: با توجه به روالی که در مجلس شورای اسلامی و کنگره آمریکا وجود دارد و شاید بعضی از کشورهای اروپایی هم بخواهند روالی را طی کنند به حدود یک تا یک و نیم ماه برای رسیدن به روز توافق زمان نیاز است.

عراقچی گفت: در روز توافق طرفهای اروپایی و آمریکایی باید تحریمهای خود را لغو و متوقف کنند و در این روز است که جمهوری اسلامی ایران اقداماتی را که باید انجام دهد شروع می کند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: زمان اعلام قطعنامه شورای امنیت هنوز در مذاکرات مورد بحث است ولی ترجیح طرفها بر روزی است که توافق اعلام می شود.

سید عباس عراقچی افزود: اگر تا ۱۶ تیر به توافق برسیم که البته این اگر واقعاً یک موضوع بزرگی است که هنوز قطعی نشده اما در صورت رخ دادن این اتفاق متن توافق حتماً منتشر خواهد شد.

وی افزود: ولی آن روز، روز توافق نیست، روز توافق روزی است که روال قانونی در کشورهای مربوط طی شده باشد البته شورای امنیت طبق قرار قبلی احتمالاً در همان روز قطعنامه خود را صادر خواهد کرد و این توافق را مورد تأیید قرار خواهد داد.

عراقچی در خصوص زمان اعلام قطعنامه شورای امنیت گفت: در این خصوص مذاکرات هنوز ادامه دارد و یک سری دیدگاهها وجود دارد اما ترجیح همه کشورها این است که آن روزی که به یک جمع بندی برسیم و توافق اعلام شود، شورای امنیت همزمان یا بعد از آن قطعنامه جدید خود را منتشر و توافق را تأیید کند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: نگارش متن توافق به این علت طول می کشد که همه راههای احتمالی سوء استفاده بسته شود.

سید عباس عراقچی افزود: اگر ما تا چند روز آینده بتوانیم به توافق برسیم اعلام خواهد شد و وقتی اعلام شود به عنوان توافقی که به جمع بندی رسیده است قابل تغییر نخواهد بود و حتی کنگره آمریکا اختیار تغییر در آن را نخواهد داشت و بعد که شورای امنیت هم آنرا تأیید کند محکمتر و تبدیل به سند بین المللی خواهد شد.

وی اضافه کرد: در عین حال هم در قطعنامه شورای امنیت و هم در توافق نهایی مشخص خواهد شد که روز اجرای توافق در تاریخهای بعدی خواهد بود.

عراقچی گفت: در روز توافق همه تحریمهای اقتصادی و مالی اتحادیه اروپا ،‌‌ آمریکا و شورای امنیت یکجا لغو یا متوقف خواهد شد و همزمان اقدامات ما شروع می شود.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای افزود: اینجا مشکلی به نام همزمانی اقدامات دو طرف وجود دارد زیرا از لحاظ فنی و زمانی مقداری فاصله است و باید این مشکل را بگونه ای حل کنیم که همزمانی و متناظر بودن رعایت شود.

عراقچی گفت: ولی این اصل و مفهوم پذیرفته شده است که روز توافق همه تحریمهای اقتصادی و مالی لغو خواهد شد.

وی اظهار داشت: امضای توافق مفهومی است که شاید مسامحتاً بکار گرفته شود که از جمع بندی شدن و رسیدن به توافق با عنوان امضای توافق یاد می شود اما از نظر ما امضای توافق همان قطعنامه شورای امنیت است که آنرا تأیید می کند.

عراقچی با بیان اینکه شاید امضا بصورت امضای واقعی در پای توافق را نداشته باشیم گفت: برنامه جامع اقدام مشترک یک برنامه اقدام و معاهده و پیمانی است که زیر آن امضا داشته باشد همانطور که توافق ژنو هم که برنامه اقدام مشترک بود امضا نداشت ولی آن روزی که به توافق رسیدیم و وزرا آمدند، اعلام کردند و عکس گرفتند بعنوان روز امضا شناخته می شود.

وی افزود: در برنامه جامع اقدام مشترک نیز هنوز تصمیم قطعی گرفته نشده است که آیا امضاء واقعی روی برگه خواهد بود یا نه اما از نظر ما موضوع اصلی این است که توافق اعلام شود و امضاء شورای امنیت با صدور قطعنامه جدید پای آن بیاید و مراحل قانونی در کشورها طی شود و کشورها اعلام کنند که آمادگی اجرای آنرا دارند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: بخش اعظمی از تحریمها ، تحریمهای مرتبط با موضوع هسته ای است و تحریمهای مرتبط با حقوق بشر و تروریسم بخش کوچکی را تشکیل می دهد.

عراقچی افزود: ممکن است تحریمها از نظر وزن مواد قانونی مشابه باشند اما وزن واقعی و کیفی آنها در صحنه عمل تفاوت زیادی دارد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: بخش عمده ای از تحریمهای فعلی مربوط به مسئله هسته ای است که بر اساس توافقات تمامی این تحریمها برداشته خواهد شد.

سید عباس عراقچی افزود: الان بانکهای ما به خاطر موضوع هسته ای در فهرست تحریم هستند و فقط یکی از بانکها به بهانه تروریسم در لیست تحریم است.

وی افزود: در مورد موضوع تحریم خرید نفت از ایران، این مورد یک تحریم هسته ای است مانند تحریم تبادلات بانکی و پتروشیمی و گاز و بیمه و کشتیرانی که همه تحریم هسته ای اند.

عراقچی با اشاره به تحریمهای حوزه حقوق بشر و تروریسم گفت: ما در این حوزه عمدتاً با تحریمهای افراد و نهادها مواجهیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای خاطر نشان ساخت: اگر از اقتصاددانان و حقوقدانان هم سوال شود، همگی متفق القول هستند که بخش اعظمی از تحریم های فعلی به هسته ای مرتبط می شوند که با این توافق برطرف خواهند شد.

وی در ادامه در خصوص تحریمهای چند منظوره تصریح کرد: این تحریم ها عمدتاً در قوانین امریکاست که در کنگره برای آن دلایلی ذکر شده است.

عراقچی افزود: این موضوع یکی از موارد سخت در مذاکرات هسته ای است که بحث های تفکیک این موضوع مشخص شود که ان شاء الله در سند نهایی خواهید دید که یک فهرست بلند بالایی از قوانین تحریمی آمریکا وجود دارد که برخی جاها بسیار ریز شده است.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: ما سعی کرده ایم که راه سوء استفاده از چند منظوره بودن تحریمها را ببندیم.

عضو تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: ممکن است برخی از مؤسسات مالی ما با اتهام پولشویی مواجه باشند اما بانک مرکزی به اتهام پولشویی مورد تحریم واقع نشده است البته تا جایی من اطلاع دارم.

عراقچی افزود: وقتی که قطعنامه لغو تحریم ها صادر شود از نظر حقوق بین الملل جنبه الزام آوری برای کشورها پیدا می کند که طبق ماده ۲۵ منشور سازمان ملل متحد ملزم به اجرای خواسته های شورای امنیت هستند حتی بدون فصل ۷ این الزام وجود دارد.

وی افزود: از نظر ما به لحاظ حقوق بین المللی یک الزام حقوقی برای کشورهای ۱+۵ و ایران ایجاد می کند

این بحثها را در باره آمریکا و بخصوص اروپا خیلی اهمیت نمی دهیم آنچه از نظر ما مهم است این است که بر اثر توافق و قطعنامه شورای امنیت و به لحاظ حقوق بین المللی کشورها ملزم به اجرای تعهدات خود هستند و مراحل قانونی را طی خواهند کرد.

وی افزود: در داخل ایران هم باید مراحل قانونی طی شود و قطعنامه شورای امنیت از نظر مجلس شورای اسلامی مصوبه ای نیست که ملزم به اطاعت باشد مجلس ما هم روال قانونی خود را طی می کند و می تواند نظر خود را بدهد و دولت هم از نظر حقوق داخلی ملزم به پیروی از نظریات مجلس است اما در عین حال الزامات حقوق بین المللی هم سر جای خود و کارها به لحاظ حقوقی در حال انجام است و فکر می کنم قطعنامه شورای امنیت بعنوان ضامن اجرای توافق نهایی بر طبق حقوق بین الملل صادر خواهد شد و ضمانت اجرایی شدن توافق نهایی خواهد بود.

وی افزود: اگر کنگره آمریکا بخواهد وتو کند رئیس جمهور آمریکا می تواند رد کند و اگر رد نکند و یا کنگره با دو سوم آراء آنرا وتو کند از نظر ما نافی توافقاتی که دولت آمریکا کرده است نیست و دولت آمریکا هزینه سنگین سیاسی پرداخت خواهد کرد و متحمل خواهد شد و اگر توافق اجرایی نشود آن وقت جمهوری اسلامی ایران هم حقوق خود را محفوظ می دارد و برنامه های خود را اجرا خواهد کرد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان درباره سازوکار سه مرحله ای توافق گفت: در مرحله اول به یک جمع بندی از توافق می رسیم که اعلام خواهد شد و بعد از آن شورای امنیت قطعنامه خود را صادر خواهد کرد.

سید عباس عراقچی افزود: پس از آن باید منتظر بمانیم تا روال قانونی در کشورها طی شود و به زمانی می رسیم که این روال طی شده باشد و کشورها آمادگی خود را اعلام کرده باشند که آن روز از نظر ما روز توافق است.

وی گفت: وقتی که روز توافق اعلام شود طرفهای مقابل باید تحریمهای خود را لغو کنند و ایران هم اقداماتی را که باید اجرا کند شروع می نماید.

عراقچی افزود: بعنوان مثال در حوزه سانتریفیوژها تعداد باید کمتر و میزان ذخایر محدودتر شود.

وی ادامه داد: ما باید این اقدامات را شروع کنیم تا زمانی که این اقدامات به مرحله ای که باید طبق توافق باشد برسد و آن روز روز اجرایی شدن توافق خواهد بود که توافق رسماً‌ اجرا خواهد شد.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: بین روز توافق و روز اجرایی شدن طبعاً فاصله ای خواهد بود و ما هنوز به توافقی نهایی نرسیده ایم که در این فاصله بخاطر اصل متناظر بودن اقدامات طرفها چه اتفاقی رخ خواهد داد.

عراقچی افزود: ما در روز توافق انتظار داریم طرف مقابل تحریمهای خود را لغو کند و ما نیز اقدامات خود را شروع کنیم و وقتی اقدامات ما به پایان برسد روز انجام شدن توافق است.

وی گفت: طرف مقابل ما هم باید اقداماتی را انجام دهد و قوانین خود را اصلاح و مصوبات مربوط را صادر کند و آماده باشد برای روز اجرایی شدن توافق که در آن روز تحریمها لغو خواهد شد و اقدامات ایران مثلاً‌ در حوزه پروتکل الحاقی و اقدامات نظارتی و شفاف سازی از آن روز اجرا خواهد شد و غنی سازی ما از آن روز در حد مورد نظر برنامه توافق جامع به کار خود ادامه خواهد داد.

عراقچی تصریح کرد: در این فاصله چون کارهای ما به لحاظ فنی بیشتر طول می کشد تا کارهایی که آنها باید برای آماده سازی انجام بدهند ما باید به فرمولی دسترسی پیدا کنیم که قبل از اینکه ما شروع به انجام دادن کارهای خود بکنیم تحریمها لغو شده باشد.

وی افزود: البته طرف مقابل هم انتظار دارد که کارهای آماده سازی ما به اتمام رسیده باشد و بعد آنها تحریمها را لغو کنند.

عراقچی گفت: در اینکه دقیقاً در این خلال چه اتفاقی می افتد یکی از موضوعات مهمی است که ما هنوز در حال مذاکره در باره آن هستیم و مهم برای ما این است که اقدامات دو طرف متناظر باشد اما اینکه چگونه متناظر باشد هنوز داریم روی آن کار می کنیم.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای کشورمان گفت: در مذاکرات بر اساس دستورالعملها رفتار می کنیم و بطور مستمر از طریق شیوه های امن با تهران در تماسیم و دستورات را دریافت می کنیم از این رو نیازی به سفر اقای ظریف به تهران وجود ندارد.

سید عباس عراقچی در ارتباط تصویری از محل مذاکرات با برنامه نگاه ۱ در خصوص همزمانی اقدامات ایران با طرفهای مذاکره افزود: در این مورد هنوز جمع بندی قطعی وجود ندارد.

وی گفت: آژانس در طول اجرای توافق نهایی نقش مؤثری در راستی آزمایی اقدامات ایران خواهد داشت و این نقشی است که آژانس در همه کشورها ایفا می کند.

عراقچی خاطر نشان کرد: در خصوص ان پی تی ما سالهاست با آژانس همکاری می کنیم و همین طور موافقتنامه پادمان و این آژانس است که درباره پایبندی ایران قضاوت می کند البته ما تجربه خوبی از عملکرد آژانس نداریم.

وی اظهار داشت: آنچه در طول همکاری اقدام مشترک روی می دهد مجموعه اقداماتی است که آژانس آنها را به لحاظ کمی راستی آزمایی می کند.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای تأکید کرد: قرار نیست آژانس در خصوص صلح آمیز بودن فعالیتهای هسته ای گزارشی دهد تنها قرار است درباره تعداد سانتریفیوژها و میزان مواد گزارش دهد و این موردی نیست که بتواند در آن قدرت مانور داشته باشد.

عراقچی تصریح کرد: در اجرای توافق ژنو آژانس همین نقش را داشت و خوب هم انجام داد و با توجه به سوابق منفی ای که در گذشته آژانس داشت در زمان توافق ژنو دیدیم که به وظایف خود خوب عمل کرد.

وی اظهار داشت: با همه این احوالات تمام تمهیدات لازم دیده شد که در طول توافق جامع اقداماتی که باید ایران انجام دهد راستی آزمایی شود.

عراقچی گفت: آژانس یا هر کدام از اعضای ۱+۵ در رابطه با برنامه هسته ای ایران یا اجرای تعهداتشان اگر تخلفی انجام دهند یا وارد بازیهای سیاسی شوند توان برگشت پذیری برنامه هسته ای ایران به اندازه ای که لازم باشد حفظ شده و در برابر اقدامات نامتعارف بازدارنده خواهد بود.

وی در خصوص شایعات سفر دکتر ظریف به تهران گفت: بطور مستمر از طریق شیوه های امن با تهران در تماس هستیم و گزارشات را ارسال و دستورات را دریافت می کنیم و سفر دکتر ظریف به ایران شایعه ای بیش نیست.

عضو ارشد تیم مذاکره کننده هسته ای گفت: به ملت شریف ایران اطمینان می دهم در صورت اتمام مذاکرات تمامی مسائل توافق شده با تمام جزئیات به اطلاع مردم ایران برسد.

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1
00
#

اشتراک این خبر در :