پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):

کیاپرس : در آشپزخانه استفاده از فن‌هایی که به پنجره متصل می‌شوند بهتر از بازکردن پنجره می‌تواند در تهویه مؤثر باشد.
 منظور از تهویه اتاق یک بیمار مبتلا به ویروس کورونا، رقیق کردن هوای داخل اتاق با استفاده از هوای بیرون است. فن‌هایی که هوا را در داخل به حرکت در می‌آورند فقط موجب مخلوط شدن ترکیبات موجود در هوا می‌شوند ولی آن را تهویه نمی‌کنند. همان‌طور که در شکل دیده می‌شود تهویه در شرایطی درست انجام می‌شود که هوای داخل اتاق – آلوده به ویروس- با هوای آزاد -عاری از ویروس – رقیق شود.
در آشپزخانه استفاده از فن‌هایی که به پنجره متصل می‌شوند بهتر از بازکردن پنجره می‌تواند در تهویه مؤثر باشد.

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :