پایگاه خبری تحلیلی کیاپرس(Kiapress.ir):
کیاپرس : نشت گاز روز یکشنبه باعث انفجار منزل مسکونی در شهرک عباس آباد آستارا و مصدومیت یک نفر شد.
تصاویر: انفجار منزل مسکونی در آستارا

تصاویر: انفجار منزل مسکونی در آستارا

تصاویر: انفجار منزل مسکونی در آستارا

تصاویر: انفجار منزل مسکونی در آستارا

تصاویر: انفجار منزل مسکونی در آستارا

تصاویر: انفجار منزل مسکونی در آستارا

تصاویر: انفجار منزل مسکونی در آستارا

تصاویر: انفجار منزل مسکونی در آستارا

تصاویر: انفجار منزل مسکونی در آستارا

تصاویر: انفجار منزل مسکونی در آستارا

درج مطلب فقط با ذکر پایگاه خبری کیا مجاز است.

ایمیل مستقیم :‌ kiapresse@gmail.com
شماره پیامک : ۰۹۳۹۵۳۷۱۷۷۷
tabligh-site1 #

اشتراک این خبر در :